Thủ tướng: Một số nơi ở Hà Nội vẫn cần tiếp tục thực hiện Chỉ thị 16

Trong thời gian chưa hết cách ly xã hội nhưng người dân Hà Nội đã đổ ra đường đông. Ảnh: Sơn Tùng
Trong thời gian chưa hết cách ly xã hội nhưng người dân Hà Nội đã đổ ra đường đông. Ảnh: Sơn Tùng
Trong thời gian chưa hết cách ly xã hội nhưng người dân Hà Nội đã đổ ra đường đông. Ảnh: Sơn Tùng
Lên top