Thủ tướng: Mỗi cán bộ, đảng viên phải biết dựa vào dân, lắng nghe ý kiến nhân dân

Thủ tướng mong muốn mỗi dịp tổ chức ngày hội Đại đoàn kết là dịp bà con cùng bàn "việc nước, việc nhà". Ảnh: VGP
Thủ tướng mong muốn mỗi dịp tổ chức ngày hội Đại đoàn kết là dịp bà con cùng bàn "việc nước, việc nhà". Ảnh: VGP
Thủ tướng mong muốn mỗi dịp tổ chức ngày hội Đại đoàn kết là dịp bà con cùng bàn "việc nước, việc nhà". Ảnh: VGP
Lên top