Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Thủ tướng: Mất đi văn hóa thì Sa Pa cũng không còn