Thủ tướng: Mất đi văn hóa thì Sa Pa cũng không còn