Thủ tướng: Lực lượng quân đội phải đề cao cảnh giác trước mọi âm mưu chống phá của các thế lực thù địch

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm việc với Bộ Quốc phòng (Ảnh: VGP)
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm việc với Bộ Quốc phòng (Ảnh: VGP)
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm việc với Bộ Quốc phòng (Ảnh: VGP)
Lên top