Thủ tướng làm việc với Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam

Thủ tướng làm việc với Trung ương Hội khuyến học Việt Nam - Ảnh: VGP/Quang Hiếu
Thủ tướng làm việc với Trung ương Hội khuyến học Việt Nam - Ảnh: VGP/Quang Hiếu
Thủ tướng làm việc với Trung ương Hội khuyến học Việt Nam - Ảnh: VGP/Quang Hiếu
Lên top