Thủ tướng làm Trưởng BCĐ biên soạn và xuất bản Lịch sử Chính phủ Việt Nam

Bộ Lịch sử Chính phủ Việt Nam. Ảnh: VGP
Bộ Lịch sử Chính phủ Việt Nam. Ảnh: VGP
Bộ Lịch sử Chính phủ Việt Nam. Ảnh: VGP
Lên top