Thủ tướng ký quyết định thành lập Hội đồng tiền lương quốc gia

Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định thành lập Hội đồng tiền lương quốc gia. Ảnh: VGP
Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định thành lập Hội đồng tiền lương quốc gia. Ảnh: VGP
Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định thành lập Hội đồng tiền lương quốc gia. Ảnh: VGP
Lên top