Thủ tướng ký quyết định bổ nhiệm lại Thứ trưởng Bộ Nội vụ Triệu Văn Cường

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Triệu Văn Cường. Ảnh: Nhật Anh
Thứ trưởng Bộ Nội vụ Triệu Văn Cường. Ảnh: Nhật Anh
Thứ trưởng Bộ Nội vụ Triệu Văn Cường. Ảnh: Nhật Anh
Lên top