Thủ tướng kiểm tra nơi có 2.000 công nhân làm việc, sản xuất "3 tại chỗ"

Thủ tướng Phạm Minh Chính đến kiểm tra tình hình sản xuất, kinh doanh và chống dịch tại Công ty TNHH Saigon Stec. Ảnh: NB
Thủ tướng Phạm Minh Chính đến kiểm tra tình hình sản xuất, kinh doanh và chống dịch tại Công ty TNHH Saigon Stec. Ảnh: NB
Thủ tướng Phạm Minh Chính đến kiểm tra tình hình sản xuất, kinh doanh và chống dịch tại Công ty TNHH Saigon Stec. Ảnh: NB
Lên top