Thủ tướng kiểm tra công tác chuẩn bị Hội nghị Cấp cao ASEAN 36

Thủ tướng kiểm tra công tác chuẩn bị Hội nghị Cấp cao ASEAN 36. Ảnh: VGP
Thủ tướng kiểm tra công tác chuẩn bị Hội nghị Cấp cao ASEAN 36. Ảnh: VGP
Thủ tướng kiểm tra công tác chuẩn bị Hội nghị Cấp cao ASEAN 36. Ảnh: VGP
Lên top