Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Thủ tướng: Không sử dụng tiền thuế của dân bù lỗ cho các dự án nghìn tỉ