Thủ tướng: Không phải là dịp doanh nghiệp bàn lùi, than nghèo, kể khổ

Thủ tướng phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: VGP
Thủ tướng phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: VGP
Thủ tướng phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: VGP
Lên top