Thủ tướng: Không để xảy ra tham nhũng, lợi ích nhóm trong xây dựng pháp luật

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh không để xảy ra tình trạng tham nhũng, lợi ích nhóm trong xây dựng chính sách pháp luật. Ảnh T.Vương
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh không để xảy ra tình trạng tham nhũng, lợi ích nhóm trong xây dựng chính sách pháp luật. Ảnh T.Vương
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh không để xảy ra tình trạng tham nhũng, lợi ích nhóm trong xây dựng chính sách pháp luật. Ảnh T.Vương
Lên top