Thủ tướng: Không để “chìm xuồng” các vụ tham nhũng tiêu cực