Thủ tướng khen ngợi các lực lượng cứu hộ thuyền viên mắc kẹt trên biển

Thủ tướng khen ngợi các lực lượng cứu hộ thuyền viên mắc kẹt trên biển Quảng Trị. Ảnh minh hoạ: Hưng Thơ.
Thủ tướng khen ngợi các lực lượng cứu hộ thuyền viên mắc kẹt trên biển Quảng Trị. Ảnh minh hoạ: Hưng Thơ.
Thủ tướng khen ngợi các lực lượng cứu hộ thuyền viên mắc kẹt trên biển Quảng Trị. Ảnh minh hoạ: Hưng Thơ.
Lên top