Thủ tướng kêu gọi toàn xã hội giảm sử dụng túi nilon, rác thải nhựa

Thư khen của Thủ tướng biểu dương các doanh nghiệp có ý thức bảo vệ môi trường. Ảnh: Chinhphu.vn
Thư khen của Thủ tướng biểu dương các doanh nghiệp có ý thức bảo vệ môi trường. Ảnh: Chinhphu.vn
Thư khen của Thủ tướng biểu dương các doanh nghiệp có ý thức bảo vệ môi trường. Ảnh: Chinhphu.vn
Lên top