Thủ tướng họp khẩn về COVID-19 tại nơi tổ chức Đại hội XIII của Đảng

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chủ trì cuộc họp. Ảnh Phú Đỗ
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chủ trì cuộc họp. Ảnh Phú Đỗ
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chủ trì cuộc họp. Ảnh Phú Đỗ
Lên top