Thủ tướng: Hoàn thiện cơ chế phòng ngừa, bảo đảm không thể tham nhũng

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trao Huân chương Quân công hạng Nhất tặng Bộ trưởng Tô Lâm, Thứ trưởng Lê Quý Vương, Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc. Ảnh: Bộ Công an.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trao Huân chương Quân công hạng Nhất tặng Bộ trưởng Tô Lâm, Thứ trưởng Lê Quý Vương, Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc. Ảnh: Bộ Công an.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trao Huân chương Quân công hạng Nhất tặng Bộ trưởng Tô Lâm, Thứ trưởng Lê Quý Vương, Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc. Ảnh: Bộ Công an.
Lên top