Thủ tướng gửi Thư khen cán bộ, nhân viên ngành y tế trong chống COVID-19

Thủ tướng vừa có Thư khen gửi các cán bộ, nhân viên ngành y tế trong cuộc chiến chống dịch COVID-19. Ảnh LDO
Thủ tướng vừa có Thư khen gửi các cán bộ, nhân viên ngành y tế trong cuộc chiến chống dịch COVID-19. Ảnh LDO
Thủ tướng vừa có Thư khen gửi các cán bộ, nhân viên ngành y tế trong cuộc chiến chống dịch COVID-19. Ảnh LDO
Lên top