Thủ tướng gửi thư khen cán bộ, chiến sĩ Quân đội trong phòng chống COVID-19

Các đơn vị bộ đội diễn tập thực binh chống dịch COVID-19. Ảnh Đ.Anh
Các đơn vị bộ đội diễn tập thực binh chống dịch COVID-19. Ảnh Đ.Anh
Các đơn vị bộ đội diễn tập thực binh chống dịch COVID-19. Ảnh Đ.Anh
Lên top