Thủ tướng gửi thư khen các lực lượng trong vụ bắt 294kg ma túy

Toàn bộ 294kg ma túy được các lực lượng chức năng niêm phong sau khi bắt giữ.
Toàn bộ 294kg ma túy được các lực lượng chức năng niêm phong sau khi bắt giữ.
Toàn bộ 294kg ma túy được các lực lượng chức năng niêm phong sau khi bắt giữ.
Lên top