Thủ tướng giao Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng trực tiếp chỉ đạo ứng phó bão số 12

Hướng di chuyển của bão số 12. Ảnh: Trung tâm DBKTTV Trung ương
Hướng di chuyển của bão số 12. Ảnh: Trung tâm DBKTTV Trung ương
Hướng di chuyển của bão số 12. Ảnh: Trung tâm DBKTTV Trung ương
Lên top