Thủ tướng giao nhiệm vụ cho Học viện quân sự hàng đầu Việt Nam

Ảnh: VGP
Ảnh: VGP