Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Thủ tướng gặp mặt cựu chuyên gia Việt Nam giúp Cách mạng Campuchia

Thủ tướng gặp mặt Ban liên lạc cựu chuyên gia Việt Nam giúp Cách mạng Campuchia. Ảnh: VGP.
Thủ tướng gặp mặt Ban liên lạc cựu chuyên gia Việt Nam giúp Cách mạng Campuchia. Ảnh: VGP.