Thủ tướng gặp gỡ đại diện trí thức người Việt Nam tại Nhật Bản

Tri thức Việt Nam tại Nhật Bản giới thiệu với Thủ tướng các sáng chế công nghệ. Ảnh: TTXVN
Tri thức Việt Nam tại Nhật Bản giới thiệu với Thủ tướng các sáng chế công nghệ. Ảnh: TTXVN
Tri thức Việt Nam tại Nhật Bản giới thiệu với Thủ tướng các sáng chế công nghệ. Ảnh: TTXVN
Lên top