Thủ tướng dự, phát biểu tại Hội nghị Thượng đỉnh Kinh doanh Việt Nam

Thủ tướng phát biểu tại Hội nghị Thượng đỉnh Kinh doanh Việt Nam diễn ra sáng 7.11 tại Đà Nẵng. Ảnh: Sơn Tùng
Thủ tướng phát biểu tại Hội nghị Thượng đỉnh Kinh doanh Việt Nam diễn ra sáng 7.11 tại Đà Nẵng. Ảnh: Sơn Tùng
Thủ tướng phát biểu tại Hội nghị Thượng đỉnh Kinh doanh Việt Nam diễn ra sáng 7.11 tại Đà Nẵng. Ảnh: Sơn Tùng
Lên top