Thủ tướng dự Lễ khởi công xây dựng Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia

Thủ tướng Chính phủ cùng các đại biểu trải nghiệm công nghệ 3D mapping giới thiệu về Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia. Ảnh: HNP
Thủ tướng Chính phủ cùng các đại biểu trải nghiệm công nghệ 3D mapping giới thiệu về Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia. Ảnh: HNP
Thủ tướng Chính phủ cùng các đại biểu trải nghiệm công nghệ 3D mapping giới thiệu về Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia. Ảnh: HNP
Lên top