Thủ tướng dự lễ khởi công tuyến đường bộ ven biển Thái Bình

Thủ tướng dự lễ khởi công tuyến đường ven biển Thái Bình - ảnh Cổng TTCP
Thủ tướng dự lễ khởi công tuyến đường ven biển Thái Bình - ảnh Cổng TTCP
Thủ tướng dự lễ khởi công tuyến đường ven biển Thái Bình - ảnh Cổng TTCP
Lên top