Thủ tướng dự khai mạc Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 75

Thủ tướng dự Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 75. Ảnh BCA
Thủ tướng dự Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 75. Ảnh BCA
Thủ tướng dự Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 75. Ảnh BCA
Lên top