Thủ tướng: Dự án đầu tư nếu cứ chia cắt, manh mún thì không làm được gì lớn

Lên top