Thủ tướng đồng ý khôi phục vận chuyển hàng không Việt Nam - Trung Quốc

Thủ tướng đồng ý khôi phục hoạt động vận chuyển hàng không giữa Việt Nam và Trung Quốc. Ảnh: Sơn Tùng
Thủ tướng đồng ý khôi phục hoạt động vận chuyển hàng không giữa Việt Nam và Trung Quốc. Ảnh: Sơn Tùng
Thủ tướng đồng ý khôi phục hoạt động vận chuyển hàng không giữa Việt Nam và Trung Quốc. Ảnh: Sơn Tùng
Lên top