Thủ tướng đồng ý cho An Giang triển khai dự án Khu văn hóa tâm linh Bà Chúa Xứ - Cáp treo Núi Sam

Ảnh: dn24h
Ảnh: dn24h