Thủ tướng: Dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, tuyệt đối không được chủ quan

Khu vực cách ly công dân Việt Nam trở về từ vùng có dịch tại Trường Quân sự -  Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội. Ảnh T.Vương
Khu vực cách ly công dân Việt Nam trở về từ vùng có dịch tại Trường Quân sự - Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội. Ảnh T.Vương
Khu vực cách ly công dân Việt Nam trở về từ vùng có dịch tại Trường Quân sự - Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội. Ảnh T.Vương
Lên top