Thủ tướng: Đến năm 2045 sẽ xuất hiện các tập đoàn khổng lồ của Việt Nam

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tin tưởng những doanh nhân Việt Nam, trí thức Việt Nam sẽ tiếp tục đóng góp vào tinh thần hướng tới một Việt Nam 2045. Ảnh: VGP/Quang Hiếu
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tin tưởng những doanh nhân Việt Nam, trí thức Việt Nam sẽ tiếp tục đóng góp vào tinh thần hướng tới một Việt Nam 2045. Ảnh: VGP/Quang Hiếu
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tin tưởng những doanh nhân Việt Nam, trí thức Việt Nam sẽ tiếp tục đóng góp vào tinh thần hướng tới một Việt Nam 2045. Ảnh: VGP/Quang Hiếu
Lên top