Thủ tướng dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh

Thủ tướng dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: VGP.
Thủ tướng dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: VGP.
Thủ tướng dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: VGP.
Lên top