Thủ tướng dâng hương tại Thành cổ Quảng Trị

Thủ tướng dâng hương tại Thành cổ Quảng Trị. Ảnh:  VGP.
Thủ tướng dâng hương tại Thành cổ Quảng Trị. Ảnh: VGP.
Thủ tướng dâng hương tại Thành cổ Quảng Trị. Ảnh: VGP.
Lên top