Thủ tướng: Cương quyết thực hiện thu phí tự động không dừng

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Cương quyết thực hiện thu phí tự động không dừng. Ảnh: VGP/Quang Hiếu.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Cương quyết thực hiện thu phí tự động không dừng. Ảnh: VGP/Quang Hiếu.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Cương quyết thực hiện thu phí tự động không dừng. Ảnh: VGP/Quang Hiếu.
Lên top