Thủ tướng: Công tác thi đua khen thưởng đã tạo khí thế tốt cho toàn xã hội

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: Phạm Đông
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: Phạm Đông
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: Phạm Đông
Lên top