Thủ tướng: Công tác phòng chống dịch cơ bản kịp thời, quyết liệt hơn

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc. Ảnh Quang Hiếu
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc. Ảnh Quang Hiếu
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc. Ảnh Quang Hiếu
Lên top