Thủ tướng công bố thành lập Kho dự phòng vật tư y tế khẩn cấp ASEAN

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, đoàn kết chính là cơ sở hợp tác, là chìa khóa cho của thành công ASEAN. Ảnh: Bộ Ngoại giao.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, đoàn kết chính là cơ sở hợp tác, là chìa khóa cho của thành công ASEAN. Ảnh: Bộ Ngoại giao.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, đoàn kết chính là cơ sở hợp tác, là chìa khóa cho của thành công ASEAN. Ảnh: Bộ Ngoại giao.
Lên top