Thủ tướng chủ trì phiên họp Tiểu ban Kinh tế - Xã hội lần thứ 3

Thủ tướng phát biểu tại phiên họp. Ảnh: VGP.
Thủ tướng phát biểu tại phiên họp. Ảnh: VGP.
Thủ tướng phát biểu tại phiên họp. Ảnh: VGP.
Lên top