Thủ tướng chủ trì phiên họp Tiểu ban kinh tế xã hội chuẩn bị Đại hội XIII của Đảng

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng Tiểu ban chủ trì phiên họp (Ảnh: VGP)
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng Tiểu ban chủ trì phiên họp (Ảnh: VGP)
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng Tiểu ban chủ trì phiên họp (Ảnh: VGP)
Lên top