Thủ tướng chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4.2019

Thủ tướng sẽ chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4.2019. Ảnh: TL
Thủ tướng sẽ chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4.2019. Ảnh: TL
Thủ tướng sẽ chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4.2019. Ảnh: TL
Lên top