Thủ tướng chủ trì họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống COVID-19

Thủ tướng Chính phủ chủ trì cuộc họp nghe báo cáo các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19. Ảnh: T.Vương
Thủ tướng Chính phủ chủ trì cuộc họp nghe báo cáo các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19. Ảnh: T.Vương
Thủ tướng Chính phủ chủ trì cuộc họp nghe báo cáo các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19. Ảnh: T.Vương
Lên top