Thủ tướng chủ trì Hội nghị về xây dựng, hoàn thiện và thi hành pháp luật

Toàn cảnh Hội nghị của Chính phủ về công tác xây dựng, hoàn thiện pháp luật và thi hành pháp luật diễn ra sáng nay (24.11). Ảnh TV
Toàn cảnh Hội nghị của Chính phủ về công tác xây dựng, hoàn thiện pháp luật và thi hành pháp luật diễn ra sáng nay (24.11). Ảnh TV
Toàn cảnh Hội nghị của Chính phủ về công tác xây dựng, hoàn thiện pháp luật và thi hành pháp luật diễn ra sáng nay (24.11). Ảnh TV
Lên top