Thủ tướng chủ trì Hội nghị toàn quốc về xây dựng và hoàn thiện thể chế

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị toàn quốc về công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế. Ảnh: Nhật Bắc
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị toàn quốc về công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế. Ảnh: Nhật Bắc
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị toàn quốc về công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế. Ảnh: Nhật Bắc
Lên top