Thủ tướng chủ trì Hội nghị Cấp cao ASEAN – Trung Quốc lần thứ 23

Vấn đề Biển Đông được các nhà lãnh đạo trao đổi tại Hội nghị Cấp cao ASEAN - Trung Quốc lần thứ 23 diễn ra chiều 12.11. Ảnh: Bộ Ngoại giao.
Vấn đề Biển Đông được các nhà lãnh đạo trao đổi tại Hội nghị Cấp cao ASEAN - Trung Quốc lần thứ 23 diễn ra chiều 12.11. Ảnh: Bộ Ngoại giao.
Vấn đề Biển Đông được các nhà lãnh đạo trao đổi tại Hội nghị Cấp cao ASEAN - Trung Quốc lần thứ 23 diễn ra chiều 12.11. Ảnh: Bộ Ngoại giao.
Lên top