Thủ tướng chốt phương án nghỉ lễ, tết năm 2019

Ảnh: D.Thúy
Ảnh: D.Thúy