Thủ tướng cho phép tỉnh Quảng Trị bầu bổ sung Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Ông Nguyễn Quân Chính - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị vừa nghỉ hưu theo chế độ. Trước đó, ông Nguyễn Đức Chính - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị cũng nghỉ hưu, hiện ở địa phương này chỉ có 2 Phó Chủ tịch đương chức. Ảnh: HH.
Ông Nguyễn Quân Chính - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị vừa nghỉ hưu theo chế độ. Trước đó, ông Nguyễn Đức Chính - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị cũng nghỉ hưu, hiện ở địa phương này chỉ có 2 Phó Chủ tịch đương chức. Ảnh: HH.
Ông Nguyễn Quân Chính - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị vừa nghỉ hưu theo chế độ. Trước đó, ông Nguyễn Đức Chính - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị cũng nghỉ hưu, hiện ở địa phương này chỉ có 2 Phó Chủ tịch đương chức. Ảnh: HH.
Lên top