Thủ tướng Chính phủ trao quyết định bổ nhiệm Bộ trưởng Bộ Y tế

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc trao quyết định bổ nhiệm chức danh Bộ trưởng Bộ Y tế cho ông Nguyễn Thanh Long. Ảnh: Bộ Y tế.
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc trao quyết định bổ nhiệm chức danh Bộ trưởng Bộ Y tế cho ông Nguyễn Thanh Long. Ảnh: Bộ Y tế.
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc trao quyết định bổ nhiệm chức danh Bộ trưởng Bộ Y tế cho ông Nguyễn Thanh Long. Ảnh: Bộ Y tế.
Lên top